В Уники използваме най-модерните технологии (софтуер за превод и управление на терминологията), наложили се в преводаческия бранш, за да можем постоянно да доставяме на нашите клиенти качествени преводи и да се възползваме от техните предимства за намаляване на времето и разходите и подобряване на последователността и качеството на превода.

При избора на езикови технологии се ориентираме според изискванията на клиента или ние сами избираме най-добрия вариант с оглед на съпътстващите работни процеси и системи.

Най-съвременните програми за компютърно подпомаган превод (CAT софтуер) и нашия опит ни помагат да оптимизираме процеса на превод и допълнително да извличаме ползи за нашите клиенти.