translation_solutions

Мечтаете бизнесът ви да е със световен мащаб? Искате да завладеете нови пазари и същевременно да намалите оперативните си разходи?
Уники ще ви помогне в този процес, като глобализира вашето съдържание. Това  включва превод, локализация и интернационализация на вашия сайт, продуктова или рекламна документация. Така отсрещната страна ще ви разбере правилно и вашият продукт ще бъде навлезе на чуждия пазар съобразно традициите и местните особености, които, ако не бъдат спазени, в някои случаи биха могли да доведат до неуспех на продукта. Ефективното приспособяване на вашето съдържание към чуждите пазари е начин да увеличите приходите си.
Уники има необходимия специфичен опит в предоставянето на многоезични решения в следните сфери:

Вашите предимства, ако изберете да работите с Уники

 

  • Намаляване на времето и разходите за превод без компромис с качеството – използваме най-съвременните технологии за превод, които съкращават времето за превод и намаляват разходите
  • Запазване на терминологичното единство на текста – използваме преводачески памети и системи за управление на терминологията, гарантиращи терминологичното единство на текста
  • Квалифицирани преводачи – работим само с висококвалифицирани екипи от преводачи, носители на езика, с опит в съответната терминологична област, които гарантират оптимално качество
  • Използване на вече съществуващи преводи – значително намаляване на разходите за дългосрочни проекти, които изискват редовно обновяване с използване на вече съществуващ превод

 

Свържете се с нас още днес на имейл или телефон +359(2)9433507, за да разберете как можете да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI) за превод и локализация. Потърсете ни, с удоволствие ще обсъдим и реализираме вашия проект.