Legal translations services

Нарастването на икономическите, социалните, техническите, политическите и културните взаимовръзки и отношения между отделните страни, организации и хора повиши търсенето на юридически преводи. Точният юридически превод гарантира коректните отношения между правните субекти. Ние от Уники сме наясно колко са необходими качеството и точният превод в тази област, затова се стремим да ви предоставим възможно най-добрите услуги. Можем да ви помогнем да запазите правните си отношения с вашите партньори и в преведените юридически текстове.

Клиентите разчитат на нас за превод на завещания, попечителства, съдружия, недвижими имоти, бракове, разводи, всякакви видове договори, патенти, пълномощни, удостоверения и декларации, лицензи, разрешителни, експертни становища, съдебни разпореждания, имиграционни документи, арбитражни клаузи и др.

Вашите предимства, ако изберете да работите с Уники

 

  • Намаляване на времето и разходите за превод без компромис с качеството – използваме най-съвременните технологии за превод, които съкращават времето за превод и намаляват разходите
  • Запазване на терминологичното единство на текста – използваме преводачески памети и системи за управление на терминологията, гарантиращи терминологичното единство на текста
  • Квалифицирани преводачи – работим само с висококвалифицирани екипи от преводачи, носители на езика, с опит в съответната терминологична област, които гарантират оптимално качество
  • Използване на вече съществуващи преводи – значително намаляване на разходите за дългосрочни проекти, които изискват редовно обновяване с използване на вече съществуващ превод

Свържете се с нас още днес имейл или телефон +359(2)9433507, за да разберете как можете да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI) за превод и локализация. Потърсете ни, с удоволствие ще обсъдим и реализираме вашия проект.