Биотехнологиите са един от секторите с най-голямо глобално присъствие. Малко са компаниите, които работят единствено на своя местен пазар. Все по-често производителите на медицинско оборудване, лекарствени и фармацевтични продукти произвеждат за и рекламират своите продукти на световните пазари. В резултат на това те генерират значителна част от приходите си от чужди пазари и това съотношение се увеличава. Когато фирмите стъпят на чуждестранни пазари, те се сблъскват с многобройни предизвикателства. За да отговарят на различните регулаторни изисквания на всяка страна, те са принудени да предоставят продуктите си на достъпен за местните потребители език.

Life Sciences Localization Solutions

Уники може да ви помогне да навлезете на нови пазари с точно преведени и локализирани продукти съобразно местните регулаторни изисквания в сферата на медицината и фармацията, като същевременно с наша помощ ще намалите значително разходите си за превод и ще увеличите приходите си.

Вижте какво можете да спечелите, ако локализирате своите продукти.

Клиентите разчитат на нас за превод на медицински софтуер, упътвания за медицински устройства и апаратура, наръчници за пациенти и лекари, етикети и упътвания на лекарства, информационни брошури за пациентите, клинични изследвания, каталози за медицинско оборудване и много други.

 

Вашите предимства, ако изберете да работите с Уники

 

  • Намаляване на времето и разходите за превод без компромис с качеството – използваме най-съвременните технологии за превод, които съкращават времето за превод и намаляват разходите
  • Запазване на терминологичното единство на текста – използваме преводачески памети и системи за управление на терминологията, гарантиращи терминологичното единство на текста
  • Квалифицирани преводачи – работим само с висококвалифицирани екипи от преводачи, носители на езика, с опит в съответната терминологична област, които гарантират оптимално качество
  • Използване на вече съществуващи преводи – значително намаляване на разходите за дългосрочни проекти, които изискват редовно обновяване с използване на вече съществуващ превод
Свържете се с нас още днес на имейл или телефон +359(2)9433507, за да разберете как можете да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI) за превод и локализация. Потърсете ни, с удоволствие ще обсъдим и реализираме вашия проект.