Еврокомисията и Европарламента задействат процедури по окончателно премахване на легализацията при официални документи за граждани от Евросъюза

 

превод и легализация на документи

превод и легализация на документи

На 9-ти юни 2016 г. Европейската комисия отново заседава по въпросите, свързани със стандартните процедури при движение на граждани между страните-членки в ЕС. Темата се разисква от 2009 година насам.

Какво се случва?

Към днешна дата лицата от страните-членки, които се местят да живеят, за да работят или учат в друга държава членка на ЕС за даден период от време или за постоянно, трябва да представят пред чуждите институционални органи съответните легализирани документи за удостоверяване на своята самоличност, семейно положение, гражданско състояние или образование. Такива документи най-често биват акт за раждане, свидетелство за съдимост, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за семейно положение. Задължително изискваните документи сред по-младите учащи се граждани пък са дипломи за средно или висше образование, академични справки или сертификати за владеене на чужд език. Изброените документи се нуждаят от задължителни процедури по лицензиран превод и легализация, което често е свързано с време, разходи и изтощителна предварителна подготовка. От ЕК обещават, че това вече няма да се случва, тъй като поставянето на Апостил и заверки от издаващите институции няма да бъдат задължителни изисквания за гражданите, които заминават да учат или работят в друга държава-членка. Когато дадена страна от ЕС издаде документ, той би следвало да бъде автоматично валиден в останалите страни. Страните се задължават да го признават помежду си без допълнителни заверки от министерства, консулски служби или посолства.

Как ще стане възможно това?

Бюрократичните процедури безспорно ще се олекотят чрез първата стъпка за прилагане на тази промяна – задължително издаване на многоезични формуляри. От няколко години насам вече и на територията на Република България общините по регистрация предоставят възможност да получите акт за раждане, удостоверение за сключен брак или смъртен акт, които се издават на многоезични бланки. Подобен тип документи не се нуждае от лицензиран превод или процедури по легализация.

От ЕС работят по създаване на единен централен регистър за проверка на автентичността на документите, от който да може да бъде проверен всеки многоезичен формуляр, независимо на територията на коя държава е издаден.

Какво следва?

Накратко, това би довело до премахване нуждата от легализация на документите, които удостоверяват:

–   раждане
–   смърт
–   имена
–   брак, вкл. семейно положение или документ, удостоверяващ, че дадено лице не е сключило брак на територията на друга държава
–  развод или анулиране на брак
–  родствени връзки
–  осиновяване
–  адресна регистрация
–  националност
–  липса на криминално досие или пътни нарушения
–  право на глас

Новите регулации на ЕК въвеждат задължителните многоезични стандартни формуляри, които да бъдат издавани при поискване за всички граждани от страните-членки на ЕС. Гражданите сами имат правото да посочат кой да бъде водещият език на формуляра и кои други езици задължително да се включат в него.  Първите документи, които вече се издават по този начин са удостоверяващите:

–   раждане
–   смърт
–   брак
–   семейно положение
–   родствени връзки
–   адресна регистрация
–   съдимост

 

Кога да очакваме промени?

 От настоящия момент държавите-членки разполагат с 2 до максимум 3 години, за да хармонизират законодателството си по този въпрос. За някои от тях това вероятно ще отнеме повече време.

Ще намали ли това административната тежест за гражданите?

Все още не е ясно коя държава ще успее в срок от две години да внедри завършена система за издаване на всички бланкови многоезични документи. Съществува и езикова бариера, която произтича от неспособността на всички служители в администрацията на държавите от ЕС да владеят основните работни езици, които се използват в съюза. Това би породило известни проблеми и разминавания в издаваните документи. Съществува и възможност многоезичните формуляри да бъдат подпечатвани на официалния език на издаващата ги държава. При печат или поставена допълнителна заверка на френски език, например, приемащата документа държава трябва да получи и превод на този печат. Това неизбежно ще провокира нова нужда от лицензиран превод и легализация на чуждестранния документ. Подобни елементи в документите биха продължили в бъдеще да пораждат административни проблеми, освен ако съответните издаващи институции не започнат да подпечатват и заверяват документи на чуждите езици, за чиято държава ще послужат документите.

Как ще бъде разрешен този казус предстои тепърва да разберем! А дотогава сме на ваше разположение на телефон +35929433507, ако се нуждаете от консултация във връзка с легализацията на вашите документи от и за чужбина.

The following two tabs change content below.
Казвам се Галина Стайкова и съм управител на бутикова компания за преводи Уники. Занимаваме се с преводи, локализация на софтуер, мултимедия и мобилни приложения, локализация на уеб страници. Предоставяните от нас услуги отговарят на международните стандарти EN 15038 за преводачески услуги и ISO 9001 за качество.
3 Comments
 1. Категории
  Лелагизация ( 1 )
  By Галина Стайкова on 18.07.2016 / Лелагизация, Общи, Превод / Leave a comment

  Все пак, трябва да се редактират не само преводите, но и собствения уебсайт, нали:-)

 2. Благодарим Ви за вниманието, отделено за да разгледате нашия сайт!
  Ще се радваме, ако ни дадете пример с Вашия сайт. 🙂

 3. Това премина ли?

Вашият коментар