Заверки и легализация

 

В България легализацията се извършва от сектор „Заверки и легализации” на Министерство на външните работи и Министерството на правосъдието.

Уники ще ви помогне със заверката на документи в съответните институции, за да могат те да бъдат легализирани. Легализацията се изразява в постявянето на удостоверение (апостил) върху заверените документи.

Условия за легализация на документи:

  • Наличие на печати и заверки от съответните държавни институции.
  • Превод от агенция, оторизирана от Министерството на външните работи.

legalization

Уники ви предлага:

  • Официален превод на фирмена бланка с печат и подпис на заклет преводач.
  • Заверка на документа в различните институции.
  • Легализация и заверка на превода в Консулски отдел на Министерството на външните работи.

Документите се различават според институцията, която ги издава. От това зависи къде ще бъдат заверявни, в какви срокове и на каква цена. Вижте пакетни цени за превод и легализация на диплома за средно и висше образование.

Какво е апостил?

Апостилът е заверка на документ в държавата, в която е издаден. Това е начин за легализация на публични актове и документи, които се представят в чужбина. Щом документът получи апостил, той се освобождава от всякаква следваща форма на заверка и легализация, както в държавата на издаване, така и в държавата-страна по конвенцията, където документът ще се представя. В България се въвежда на 30 април 2001 г., когато тя става страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г.

Откъде се издава апостилът в България?

В България апостилът се издава от Министерство на правосъдието (за всички съдебни и нотариално заверени документи) и от Консулски отдел към Министерството на външните работи (за всички останали документи).

Откъде се издава апостилът в чужбина?

В различните държави той се издава от различни институции. Тук ще намерите списък с координатите на тези институции във всички държави, които са страни по Хагската конвенция.

 

Вашите предимства, ако изберете да работите с Уники

 

  • Квалифицирани преводачи – работим само с висококвалифицирани екипи от преводачи, носители на езика, с опит в съответната терминологична област, които гарантират оптимално качество
  • Прозрачно ценообразуване

 

Свържете се с нас още днес на имейл или телефон +359(2)9433507, за да разберете как можете да преведете, заверите и легализирате вашите документи. Потърсете ни, с удоволствие ще ви помогнем.