Мисия

Нашата мисия е да предлагаме на клиентите си конкурентни и висококачествени езикови решения с добавена стойност, които да гарантират успеха на техните продукти на международните пазари. Залагаме на комбинацията от преводачи, превеждащи на родния си език, технически познания, използване на иновативен софтуер и технологии.

Визия

Да бъдем глобална компания от ново поколение, която с помощта на съвременните технологии осигурява висококачествени услуги в областта на преводите, локализацията и глобализацията.

Ценности

Амбиции

Имаме амбиция да поддържаме новаторски и динамичен подход и сме се посветили на развиването на нашия пълен потенциал.

Професионализъм

Работим ефективно, като използваме най-добрите практики и мотивирани висококвалифицирани служители, за да гарантираме качество и удовлетворение на клиентите.

Качествено обслужване

Уники се стреми да осигурява на клиентите си най-висок стандарт и своевременно обслужване. През 2012 г. ни предстои интеграцията на системата за управление на качеството EN ISO 9001 и EN ISO 15083 за преводачески услуги.

Дългосрочни партньорства

Стремим се да изграждаме дългосрочни партньорски отношения с клиентите си. Печелим тяхното доверие с откритост, честност и лоялност.

Непрекъснато усъвършенстване

Процесите в компанията се усъвършенстват непрекъснато с цел повишаване на ефективността. Стремим се да развиваме познанията и услугите си в съответствие с най-съвременните тенденции на преводаческата индустрия.