Увеличаването на световното потребление на енергия и изчерпването на природните ресурси поставя енергийния сектор пред един от най-важните въпроси днес –  развитието на възобновяеми енергийни източници, които да осигурят енергийната сигурност на световната общност в бъдеще. Това дава възможност на компаниите от енергийния сектор да продават продуктите си по цял свят. Най-бързият и ефективен начин да завладеят нови пазари е да говорят езика на своите клиенти, за да осигурят безпроблемна комуникация и максимално възвръщане на инвестициите си.

energy translationsУники може да ви помогне да навлезете на нови пазари с правилно преведени и локализирани продукти съобразно местните изисквания на енергийния сектор, като същевременно с наша помощ ще намалите значително разходите си за превод и ще увеличите приходите си.

Вижте какво можете да спечелите, ако локализирате своите продукти.

Клиентите разчитат на нас за превод на тръжна документация, ОВОС, технически отчети, доклади за енергийна ефективност, презентации, брошури, уеб страници, промоционални материали, прессъобщения, технически ръководства, продуктова документация, геоложки проучвания, технически спецификации, геологични експертизи, договори, сертификати, инвестиционни лицензи, патенти и др.

Вашите предимства, ако изберете да работите с Уники

 

  • Намаляване на времето и разходите за превод без компромис с качеството – използваме най-съвременните технологии за превод, които съкращават времето за превод и намаляват разходите
  • Запазване на терминологичното единство на текста – използваме преводачески памети и системи за управление на терминологията, гарантиращи терминологичното единство на текста
  • Квалифицирани преводачи – работим само с висококвалифицирани екипи от преводачи, носители на езика, с опит в съответната терминологична област, които гарантират оптимално качество
  • Използване на вече съществуващи преводи – значително намаляване на разходите за дългосрочни проекти, които изискват редовно обновяване с използване на вече съществуващ превод
Свържете се с нас още днес на имейл или телефон +359(2)9433507, за да разберете как можете да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI) за превод и локализация. Потърсете ни, с удоволствие ще обсъдим и реализираме вашия проект.