financial translations

Постоянният растеж в сферата на финансите се оказва огромно предизвикателство за компаниите от този сектор. Техните клиенти са разпръснати по целия свят и говорят различни езици. Ето защо финансовите организации постоянно се нуждаят от преводи, за да осъществяват ефективна комуникация с клиентите си, както и за да бъдат разбрани правилно посланията на техния бранд.

Уники може да ви помогне да навлезете на нови пазари с правилно преведени и локализирани продукти съобразно местните изисквания на финансовия сектор, като същевременно с наша помощ ще намалите значително разходите си за превод и ще увеличите приходите си.

Вижте какво можете да спечелите, ако локализирате своите продукти.

Клиентите разчитат на нас за превод на финансови и счетоводни отчети, банкови документи, бизнес планове, проучвания и всякакъв друг вид документи, софтуер, уебсайтове, новини от тази сфера и др.

Вашите предимства, ако изберете да работите с Уники

 

  • Намаляване на времето и разходите за превод без компромис с качеството – използваме най-съвременните технологии за превод, които съкращават времето за превод и намаляват разходите
  • Запазване на терминологичното единство на текста – използваме преводачески памети и системи за управление на терминологията, гарантиращи терминологичното единство на текста
  • Квалифицирани преводачи – работим само с висококвалифицирани екипи от преводачи, носители на езика, с опит в съответната терминологична област, които гарантират оптимално качество
  • Използване на вече съществуващи преводи – значително намаляване на разходите за дългосрочни проекти, които изискват редовно обновяване с използване на вече съществуващ превод
Свържете се с нас още днес на имейл или телефон +359(2)9433507, за да разберете как можете да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI) за превод и локализация. Потърсете ни, с удоволствие ще обсъдим и реализираме вашия проект.