Многоезична предпечатна подготовка (DTP) и графичен дизайн от А до Я

 

Desktop publishingОсвен преводите Уники Ви предлага и решения, свързани с графичния дизайн и предпечатната подготовка. Предпечатната подготовка (DTP) обединява текст и графика в готов за печат формат. При този процес се съобразяват типографските характеристики на чуждия език, стиловете, шрифтовете, размерите, цветовете, форматирането, изображенията.

Нашият екип от специалисти по предпечат разполагат с необходимия опит и знания за реализирането на многоезични проекти на повечето световни езици и във всички формати. Това е гаранция, че вашите текстове ще съответстват на спецификите на конкретния език и ще отговарят на очакванията на читателите.

Приемаме текстове на всякакви езици, независимо от формата (Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, QuarkXPress, CorelDraw и т.н.).

Най-често за предпечат подготвяме:

  • обяви/брошури/листовки
  • образователни материали
  • техническа документация
  • ръководства за потребителя
  • планове/чертежи
  • каталози/менюта

Предимства, ако работите с Уники

  • Специалисти по предпечатна подготовка
  • Един доставчик за всички ваши нужди от многоезична документация
  • Спестяване на време и средства
Свържете се с нас още днес на имейл или телефон +359(2)9433507. С удоволствие ще Ви помогнем с графичния дизайн и предпечатната подготовка на Вашите материали.