marketing translations

Преводът на маркетингови и рекламни текстове е изключително важен за международните компании, защото това засяга начина, по който ги възприемат потребителите. Добре преведените маркетингови и рекламни концепции привличат вниманието на клиентите. В съществуващата глобална бизнес среда лошият превод е недопустим. Той има толкова огромно значение, че имиджът на вашата компания трябва да е положителен, където и да сте и на какъвто и език да общувате.

Уники може да ви помогне да навлезете на нови пазари с правилно преведени и локализирани продукти съобразно местните и културните особености, като същевременно с наша помощ ще намалите значително разходите си за превод и ще увеличите приходите си. Вижте какво можете да спечелите, ако локализирате своите продукти.

Вижте какво можете да спечелите, ако локализирате своите продукти.

Клиентите разчитат на нас за превод на отчети и документи, списания, печатна реклама и скриптове за радио- и телевизионни реклами, листовки, брошури и продуктови каталози, уеб сайтове,  прессъобщения и статии, презентации и много други.

Вашите предимства, ако изберете да работите с Уники

 

  • Намаляване на времето и разходите за превод без компромис с качеството – използваме най-съвременните технологии за превод, които съкращават времето за превод и намаляват разходите
  • Запазване на терминологичното единство на текста – използваме преводачески памети и системи за управление на терминологията, гарантиращи терминологичното единство на текста
  • Квалифицирани преводачи – работим само с висококвалифицирани екипи от преводачи, носители на езика, с опит в съответната терминологична област, които гарантират оптимално качество
  • Използване на вече съществуващи преводи – значително намаляване на разходите за дългосрочни проекти, които изискват редовно обновяване с използване на вече съществуващ превод
Свържете се с нас още днес на имейл или телефон +359(2)9433507, за да разберете как можете да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI) за превод и локализация. Потърсете ни, с удоволствие ще обсъдим и реализираме вашия проект.