Терминологични речници – ключът за единство в многоезичните текстове

 

terminology managementКорпоративният език на компаниите се различава не само по различните им видове бизнес, но и по използваната терминология. Компании, които произвеждат почти еднакви продукти, използват различна терминология и стил, за да опишат едни и същи функции и явления. Управлението на терминологията се изразява в дефинирането на правила и основни термини. В следващата фаза извлечената термонология се съхранява и управлява в терминологични речници (глосари) и бази данни. Тези стъпки се извършват преди същинския процес на превода, защото ясно дефинираната корпоративна термонология е ключът към последователния превод.

Уники притежава технологията и знанията да управлява вашата корпоративна терминология. Работим със софтуер, който ни помага да се справим бързо и лесно с терминологичното единство, като чрез него лесно адаптираме текста и запазваме различните езикови стилове и терминологични особености. Терминологията е един от ключовите активи, които притежава всяка компания и доброто ѝ управление често може да донесе значителни икономически ползи.

Вашите предимства, ако изберете да работите с Уники

 

  • Намаляване на времето и разходите за превод без компромис с качеството – използваме най-съвременните технологии за превод, които съкращават времето за превод и намаляват разходите
  • Запазване на терминологичното единство на текста – използваме преводачески памети и системи за управление на терминологията, гарантиращи терминологичното единство на текста
  • Квалифицирани преводачи – работим само с висококвалифицирани екипи от преводачи, носители на езика, с опит в съответната терминологична област, които гарантират оптимално качество
  • Използване на вече съществуващи преводи – значително намаляване на разходите за дългосрочни проекти, които изискват редовно обновяване с използване на вече съществуващ превод
Свържете се с нас още днес на имейл или телефон +359(2)9433507, за да разберете как можете да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI) за превод и локализация. Потърсете ни, с удоволствие ще обсъдим и реализираме вашия проект.