Локализация на мултимедия – изпратете мултимедийно послание директно до своите потребители

 

В последно време съдържанието, което компаниите управляват, се представя под формата на мултимедия – аудио, видео, анимация, флаш или онлайн презентации. Голяма част от материалите за електронно обучение вече е под формата на мултимедия. Както при всеки потребителски интерфейс, мултимедията трябва да бъде правилно локализирана и адаптирана към културата на конкретната целева група, преди тези материали да бъдат използвани от международна аудитория.
Локализацията на мултимедия е комплексен процес. Различните видове дейности и ресурси трябва се съгласуват, а отделните компоненти, които изграждат крайния мултимедиен продукт, трябва да се интегрират. Познанията и уменията в областта на най-новия софтуер и хардуер са задължителни. Често трябва да се вземе под вимание и субективният характер на локализацията на аудио, видео материалите и вида на локализацията.

Въз основа на опита си нашият екип предлага специални мултимедийни решения, съобразени с днешните изисквания.
Нашите услуги за локализация на мултимедия включват:

 • Звукозапис, дублаж и синхронизация
 • Превод и субтитриране
 • Локализация на изображения и графика
 • Локализация на анимация
 • Превод на сценарии
 • Транскрипция на аудио- и видеоматериали
 • Културна оценка на мултимедийно съдържание
 • Осигуряване на качеството на мултимедийни файлове
 •  Мултимедийна адаптация за определен регион

 

Вижте какво можете да спечелите, ако локализирате своите мултимедийни продукти.

 

Вашите предимства, ако изберете да работите с Уники

 

 • Намаляване на времето и разходите за превод без компромис с качеството – използваме най-съвременните технологии за превод, които съкращават времето за превод и намаляват разходите
 • Запазване на терминологичното единство на текста – използваме преводачески памети и системи за управление на терминологията, гарантиращи терминологичното единство на текста
 • Квалифицирани преводачи – работим само с висококвалифицирани екипи от преводачи, носители на езика, с опит в съответната терминологична област, които гарантират оптимално качество
 • Използване на вече съществуващи преводи – значително намаляване на разходите за дългосрочни проекти, които изискват редовно обновяване с използване на вече съществуващ превод
Свържете се с нас още днес на имейл или телефон +359(2)9433507, за да разберете как можете да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI) за превод и локализация. Потърсете ни, с удоволствие ще обсъдим и реализираме вашия проект.