Редакция/Корекция – Вашите текстове могат да правят добро впечатление и когато са на чужд език!

 

Editing services

Текстове, които ще се публикуват или четат от различни целеви групи, е добре:

  • да звучат стегнато и ясно
  • да бъдат лесно разбираеми
  • да не объркат или обидят читателя
  • да запазят функцията си и на чуждия език

Нашият екип от обучени коректори и редактори гарантира, че вашите текстове ще запзаят качеството си и след превода.
При корекцията се фокусираме върху пунктуацията, правописа, граматиката, типографията и последователността на използваната терминология, стила, офромлението и шрифтовете на текстовете.
При редакцията проверяваме конструкцията на изреченията, използваната терминология, стила, последователността и яснотата на текста. Обръщаме внимание на всички културни отличителни черти на съответната целева аудитория (адаптация на текста).

Защо е необходимо да правим редакция/корекция на текстовете си?

Корекцията и редакцията се извършват от специалисти, които работят на родния си език.
Най-често редактираме: дисертации, реферати, дипломни работи, всякакви видове документи, рекламни текстове, делова кореспонденция, бизнес-планове, съдържание на уебстраници, сценарии, субтитри.

Свържете се с нас още днес на имейл или телефон +359(2)9433507. С удоволствие ще Ви помогнем с превод, редакция/корекция на Вашите текстове.