Мобилният и телекомуникационният сектор се разрастват с невероятно бързи темпове. Телекомуникационните компании и производителите на мобилни устройства изнасят нови технологии в чужбина, като така се стремят да разширят дейността си на нови и ненаситени пазари. За да останат конкурентоспособни, те трябва да се справят с проблемите на потребителите, като преведат продуктовата си документация и помощните файлове, предназначени за ефективна комуникация с чуждоезичната аудитория.

Telecommunication translation servicesУники може да ви помогне да навлезете на нови пазари с правилно преведени и локализирани продукти съобразно местните изисквания на телекомуникационната и мобилната индустрия, като същевременно с наша помощ ще намалите значително разходите си за превод и ще увеличите приходите си.

Вижте какво можете да спечелите, ако локализирате своите продукти.

Клиентите разчитат на нас за превод на патенти, технически схеми и ръководства, CAD или CAM файлове, каталози, ISO 9000 / QS 9000 ръководства, материали за обучение, ръководства за потребителя, технически бюлетини, електронни бази данни,  брошури, корпоративни уеб сайтове и много други.

Вашите предимства, ако изберете да работите с Уники

 

  • Намаляване на времето и разходите за превод без компромис с качеството – използваме най-съвременните технологии за превод, които съкращават времето за превод и намаляват разходите
  • Запазване на терминологичното единство на текста – използваме преводачески памети и системи за управление на терминологията, гарантиращи терминологичното единство на текста
  • Квалифицирани преводачи – работим само с висококвалифицирани екипи от преводачи, носители на езика, с опит в съответната терминологична област, които гарантират оптимално качество
  • Използване на вече съществуващи преводи – значително намаляване на разходите за дългосрочни проекти, които изискват редовно обновяване с използване на вече съществуващ превод

 

Свържете се с нас още днес на имейл или телефон +359(2)9433507, за да разберете как можете да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI) за превод и локализация. Потърсете ни, с удоволствие ще обсъдим и реализираме вашия проект.